SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | Szeged, Gutenberg u. 11.

Intézmény logo

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Hírek

2022. jan. 12.


Vezetőség

  Központi írásbeli felvételi vizsga 2022. január 22-én

  Információk a központi írásbeli felvételi vizsgára iskolánkba jelentkezett tanulók számára. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) A vizsga helyszíne: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Érkezés az iskolába: legkésőbb 9:30-ra A vizsga időbeosztása: Magyar nyelv – 10:00-10:45 15 perc szünet Matematika – 11:00-11:45

  Központi írásbeli felvételi vizsga 2022. január 22-én

  Információk a központi írásbeli felvételi vizsgára iskolánkba jelentkezett tanulók számára

  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat)
  A vizsga helyszíne: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

  Érkezés az iskolába: legkésőbb 9:30-ra

  A vizsga időbeosztása:

  Magyar nyelv – 10:00-10:45

  15 perc szünet

  Matematika – 11:00-11:45

  Időhosszabbításra engedélyt (határozatot) kapott tanulók esetében:

  Magyar nyelv – 10:00-11:15

  15 perc szünet

  Matematika – 11:30-12:45

   

  Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

  Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót kap (többségében az általános iskolán keresztül, legkésőbb január 14-ig), melyben a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldünk. Mellékelünk egy vizsgabehívó-mintát a vizsgával kapcsolatos fontos információkkal.

  Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek (időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata), külön határozatban értesítést kaptak.

  Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén, majd a vizsgabehívójában szereplő teremben, a névre szóló ültetőkártyával jelölt padnál foglaljon helyet. Szükség esetén segítő tanulóink rendelkezésre állnak.

  A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • a vizsgabehívó levelet (ha a tanuló a vizsgabehívót a vizsgát megelőző héten nem kapja kézhez, mindenképpen jelezze iskolánk elérhetőségein),
  • íróeszközöket.

  A dolgozat megírása, segédeszközök:

  Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tollal kell elkészíteni.

  A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

   

  Járványhelyzeti tudnivalók

  1. A szülők csak az épület bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.

  2. A vizsgázóknak szájat és orrot eltakaró arcmaszkban kell az iskolába érkezniük, belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

  3. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.

  4. Egy vizsgateremben legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhat és a 1,5 m-es védőtávolságot biztosítjuk.

  5. A védőmaszk viselése a vizsgázók és a felügyelő tanárok számára az írásbeli vizsga teljes időtartama alatt kötelező!

  6. A vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után sem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

  A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!

   

  Javítás, megtekintés, észrevétel, értékelőlapok

  A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2022. január 22-én 13:00 órától az Oktatási Hivatal honlapján megtekinthetők.

  A kijavított központi írásbeli vizsgadolgozatok 2022. január 28-án 8-tól 16 óráig tekinthetők meg iskolánk könyvtárában (a bejárattól balra). A megtekintésre a tanulókat és/vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező szüleiket várjuk iskolánkba. A megtekintés során a feladatlapok lefotózhatók, fénymásolást iskolánk nem biztosít.

  A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésre hivatkozó – észrevételeit az igazgatóhoz kell benyújtania 2022. január 31. (hétfő) 16 óráig. Az észrevételt a Tanulói észrevétel nyomtatvány kitöltésével, majd a kinyomtatást követően dátummal és szülői aláírással ellátva az alábbi módon juttassa el hozzánk:

  • személyesen iskolánk titkárságán történő leadással vagy
  • szkennelve vagy lefényképezve e-mailben a titkarsag@vasvari.org címre elküldve a megadott határidőig.

  A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

  Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

  Az írásbeli vizsgán elért eredményekről 2022. február 7-én tájékoztatjuk a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával, a személyes átvételre a tanulók vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező szüleik jogosultak.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Kötelező maszkviselés a Vasvári közösségi tereiben 2021. október 20-tól

  Kötelező maszkviselés a Vasvári közösségi tereiben 2021. október 20-tól

  2021. október 20. (szerdai) nappal kezdődően a Vasvári épületének közösségi helyiségeiben (bejárati ajtók, folyosók, mosdók, büfé és ebédlő, titkárság, könyvtár) kötelező a szájat és orrot eltakaró arcmaszk használata minden tanuló és dolgozó (oktató, nem oktató) számára.

  2021. okt. 19.


  Sutka Irén, igazgató

  Matematikaverseny nyolcadikosoknak

  Matematikaverseny nyolcadikosoknak

  Iskolánk a 2021/2022-es tanévben is szervez programokat nyolcadikos diákok számára. Az egyik, amelyre szeretettel várunk Benneteket, egy háromfordulós matematikaverseny.

  2021. okt. 22.


  Regősné Jancsovics Julianna, matematika munkaközösség-vezető, versenyfelelős

  Kötelező maszkviselés a Vasvári teljes területén 2021. november 5-től

  Kötelező maszkviselés a Vasvári teljes területén 2021. november 5-től

  2021. november 5. (pénteki) nappal kezdődően a Vasvári teljes területén kötelező a szájat és orrot eltakaró arcmaszk használata minden tanuló és dolgozó (oktató, nem oktató), valamint a látogatók számára az oktatás teljes időtartama alatt (nemcsak a közösségi terekben, hanem a tantermekben is!).

  2021. nov. 4.


  Sutka Irén, igazgató

  SZC logo

  Szegedi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

    Szeged, Gutenberg u. 11.

   • Telefon: +36-62/425-322

    E-mail: info@vasvari.org

    OM azonosító: 203052


   2022Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum